white stoneware

Snowy white exterior glaze

Sky blue interior glaze

3" x 3.5"

Sky blue and white tall cup

$20.00Price