white stoneware
glossy gunmetal green and white glaze

2.50" x 4.50"

Gunmetal green bowl

$30.00Price